Analiz & Raporlama

Google Analytics Danışmanlığı


Analiz ve Raporlama


Ölçümleme ve raporlama dijital pazarlama çalışmalarının neden yüksek bir hızda arttığını en iyi şekilde açıklayacak iki terimdir. Klasik pazarlama yöntemlerinin aksine dijital pazarlama ölçülebilir ve raporlanabilir sonuçlar sunar. Dijital pazarlama metrikleri ve anahtar peformans göstergeleri (KPI) dijital pazarlamacıların yaptıkları kampanyaların başarımını ölçümledikleri değerlerdir. Dijital pazarlama çalışmalarında ürün ve hizmetlerin tanıtımlarının yapıldığı bir dizi yöntem kullanırlar. Bu yöntemlerin sonuçlarını takip etmek bazen zor ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, bir dijital pazarlama kampanyasına başlamadan önce, KPI değerlerinin neler olacağını belirlemek ve yapılan çalışmayı bu değerler ile analiz ederek ölçümlemek hedef ve başarımların daha rahat ortaya konulmasına olanak sağlar.

Başarıya ulaşamamış bir dijital reklam kampanyasına bakıldığında, çoğunlukla sorunun hazırlanan kreatif çalışmada olduğu düşünülse de; asıl sorun genellikle yapılan kampanyanın ne amaçla yapılıyor olduğunun net olarak ortaya konmaması ve sonuçlarının ne ile ölçüleceğinin tam olarak belirlenememiş olması olduğunu görürüz.

Web sitenizde gezinen kişilerinin çok detaylı düzeydeki davranış analizlerini yapabilmek için Web Analizi araçlarından yararlanırsınız.
Bunlardan en kapsamlılarından birisi ve bedava kullanımı
olduğu için de en popüleri Google Analytics’tir.

Google Analytics sayesinde yapabileceğiniz temel şeyler şunlardır :

  • Siteye Trafik Sağlayan Kaynakların Takibi (UTM Tracking)
  • Onlar Parametre Sayesinde Müşteri Davranışı Analizi
  • Tüm pazarlama kanallarının Bütünleşik Analizi
  • Trafiğin & Sitenin Her Açıdan İncelenmesi
  • Amaç Tanımlama ve Görsel Huni Analizi
  • Event Tracking & A/B Testing

İletişimde Kalın